| strona główna |    | o nas |    | usługi |    | uprawnienia |    | zapytanie ofertowe |    | kontakt |   


Usługi

RACHUNKOWOŚĆ

Prowadzimy kompleksową obsługę finansowo-księgową w skład której wchodzi m.in.:

 • opracowanie i wdrożenie Zakładowego Planu Kont oraz instrukcji obiegu dokumentów
 • prowadzenie ksiąg handlowych
 • prowadzenie książki przychodów i rozchodów
 • rachunkowość dla uproszczonych form opodatkowania( ryczałt, karta podatkowa)
 • rejestracja dowodów księgowych w księgach rachunkowych zgodnie z zasadami rachunkowości
 • prowadzenie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży zgodnie z zapisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym
 • przygotowanie planu amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych
 • comiesięczne wyliczanie zobowiązań podatkowych oraz sporządzanie i wysyłanie deklaracji podatkowych CIT, VAT, PIT
 • sporządzanie i składanie innych potrzebnych deklaracji skarbowych
 • sporządzanie deklaracji ZUS oraz elektroniczne przekazywanie dokumentów do ZUS
 • przygotowywanie przelewów z tytułu zobowiązań podatkowych
 • prowadzenie obowiązkowej sprawozdawczości wobec US, GUS/WUS, PFRON
 • reprezentowanie Partnera wobec Urzędów i Izb Skarbowych oraz ZUS (w tym bieżące załatwianie spraw w w/w instytucjach)
 • sporządzanie sprawozdań finansowych


KADRY I PŁACE

Prowadzimy również profesjonalną obsługę kadrowo-płacową w skład której wchodzi m.in.:

 • obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac
 • obliczanie składek ZUS i sporządzanie miesięcznych deklaracji
 • przygotowywanie i składanie do ZUS dokumentów zgłoszenia i wyrejestrowania z ubezpieczeń dla pracowników
 • przygotowywanie raportów miesięcznych RMUA dla ubezpieczonych
 • wyliczanie podatku dochodowego osób zatrudnionych i sporządzanie deklaracji miesięcznych
 • rozliczanie wynagrodzeń za czas choroby, zasiłków chorobowych, rodzinnych, pielęgnacyjnych i innych
 • przygotowywanie przelewów z tytułu wynagrodzeń
 • przygotowywanie dokumentów płatności z tytułu podatków i składek ZUS
 • przygotowywanie raportów płacowych dla zarządu według indywidualnych potrzeb Klienta


INNE

Dzięki stałej współpracy z kancelariami prawnymi oraz kancelariami doradców podatkowych pomagamy naszym Klientom w rozwiązywaniu wszelkich problemów, które pojawiają się w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej. Ze swoimi przyszłymi Klientami podpisujemy umowę, a ceny negocjujemy indywidualnie.

Zależą one m.in. od:

 • rodzaju ewidencji księgowej
 • ilości dokumentów
 • wielkości zatrudnienia
 • specyfiki działalności firmy


© biuro rachunkowe Hanna Filipiak - TWÓJ-KSIĘGOWY.pl